Sanking som hobby

Te ...Sank selv og tørk så har du masse te til vinteren ..