Sanking som hobby

Har du med tom flaske til å fylle på tur ? friskt og godt rennende vann