Sanking som hobby

Av og til møter jeg disse utenfor....