Sanking som hobby

Ser du skogen som speiler seg i vinduet ? veldig greit med naturen så nær....